Şirketler & Ticaret Hukuku ve Kurumsal Danışmanlık

Cinci Avukatlık Bürosu(“DYC”), yerli ve yabancı müvekkillerine şirket kuruluşundan şirket tasfiyesine kadar, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantı süreçlerinin takibi, şube açılışı, şirket birleşme ve devralmaları, sermaye artırımı, ana sözleşme değişiklikleri, şirket tür ve unvan değişiklikleri, pay devri gibi şirket yapısına ilişkin konularda hukuki destek sağlamaktadır.

DYC, şirket yapısına ilişkin konuların yanı sıra şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli özel mevzuata tabi izin süreçlerinin takibi ile şirket günlük işleyişleri için gerekli hukuki konularda ve kurumsal yönetim süreçlerinin yürütülmesi amacı ile genel kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

 
 
Yol Tarifi