Miras Hukuku

Cinci Avukatlık Bürosu(“DYC”), güncel mevzuat ışığında Miras Hukuku’ndan kaynaklanan sorunları profesyonel ve sonuç odaklı bir yaklaşım ile çözüme kavuşturulması için müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda DYC, vasiyetname, mirasçılık sözleşmesi, mirasçılıktan feragat sözleşmesi, miras taksim(paylaşma) sözleşmesi hazırlanması, verasetname (mirasçılık belgesi) alınması, vasiyetnamenin iptal, verasetnamenin iptali davalarının açılması ve sair  Miras Hukuku’na ilişkin konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 
Yol Tarifi