İş Hukuku

Cinci Avukatlık Bürosu (“DYC”), işveren ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması-incelenmesi, insan kaynakları prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin iş ilişkilerinin yönetimi konusunda danışmanlık verilmesi, iş sözleşmelerinin feshi sürecinde usulüne uygun olarak sürecin yönetilmesi, işveren ve çalışan arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi gibi konularda müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

 
Yol Tarifi