SÖZLEŞMELERDE TÜRK DİLİ KULLANIM ZORUNLULUĞUNUN SINIRLARI

Türk Hukuk Sisteminde, sözleşme serbestisi benimsenmekle birlikte, bu durum hem 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 26. maddesinde Taraflar, bir sözleşmenin i&c